Uitvaartzorg Viaene - Vinckier

Aula

In Tielt beschikken wij over een aula.
Het is een gebedsruimte, speciaal ingericht om afscheid te nemen van uw dierbare.

De aula is een alternatief om plechtigheden te verzorgen voor zowel burgerlijke,
christelijke, vrijzinnige als alle andere geloofsovertuigingen.
Uitvaartzorg - verzorging - aula
Uitvaartzorg - verzorging - aula
Uitvaartzorg - verzorging - aula
Uitvaartzorg - verzorging - aula