Tel. : 051/ 400 700

Diensten

Voorafregeling begrafenissen
A. Wilsbeschikking :
Een uitvaart kan op voorhand door de persoon zelf geregeld worden. Bij deze keuze wenst de klant dat zijn/haar wilsbeschikking op papier wordt vastgelegd, hetzij in grote trekken, hetzij tot in de kleinste detail. Eén kopie van deze 'Laatste Wil' wordt bewaard bij de begrafenisondernemer, het origineel en een aantal kopies blijven bij de persoon zelf. Het is ook mogelijk een laatste wilsbeschikking neer te leggen bij de burgerlijke stand in het stadhuis van de plaats van domicilie. Op die manier kunnen de wensen van de betrokkene optimaal worden uitgevoerd zoals hij/zij het zelf gewild had. De begrafeniskosten worden nadien betaald.

B. Wilsbeschikking met financiering :
Is een wilsbeschikking zoals hierboven vermeld, met het verschil dat alles op voorhand wordt betaald door de persoon in kwestie en de nabestaanden achteraf geen kosten meer hebben. 


 
! BELANGRIJKE NOOT :

Wij zijn geen verzekeraar, wel een uitvaartverzorger, en kunnen hierdoor een zeer goede service aanbieden die aan de persoonlijke behoeften voldoet.
            Klik hier : voor een invulformulier van een laatste wilsbeschikking
Begrafenissen
Wij verzorgen alle formaliteiten, zowel voor binnen- als voor buitenland, en staan in voor een onberispelijke en  voorname organisatie van elke begrafenisplechtigheid, welke de geloofsovertuiging ook mag zijn.
Overbrengen en opbaren van de overledene
Bespreking van de begrafenis met de familie
Invullen van de nodige formaliteiten
Opstellen van de rouwbrief en nagedachtenis - verzorgen drukwerk
Aangifte van overlijden op de burgerlijke stand
Rouwbegeleiding
Ceremonie in kerk/aula/crematorium/begraafplaats 
Begeleiding in crematies :
   wij staan in voor de begeleiding naar het crematorium en de definitieve asbestemming
Funerarium 
Regeling ontgravingen

Thanatopraxie


Naast 'Begrafenisondernemer' beschikken wij over het diploma van 'Thanatopractor'. Thanatopraxie of tijdelijke bewaarzorg is een wetenschappelijke praktijk ten dienste van de familie. Door het toedienen van bewaarvloeistoffen is een perfecte hygiëne van het lichaam van een overledene verzekerd. Het is de taak van de thanatopractor om het natuurlijke uitzicht te herstellen en het lichaam tijdelijk langer te kunnen bewaren. Het is bij wet bepaald dat ieder lichaam moet worden behandeld (thanatopraxie) voor repatriëring (overbrengen naar buitenland).

Nazorg


Wij verzorgen ook alle diensten van 'nazorg':
- Invullen letters of data op grafmonumenten
- Porseleinfoto's en andere voor op begraafplaats 
- Grafzerken, urnenvelden, columbariumplaten,...
- Herschilderen of onderhoud van begraafplaatsen
- Opvolging van een overlijden na vrijgave van de wetenschap
© 2022 - Uitvaartzorg Viaene - Vinckier