Tel. : 051/ 400 700
Zorg voor uitvaart …        in uw woonplaats en daarbuiten


Wij kunnen enkel zwijgen
en naast je staan
met eerbied voor je groot verdriet.


 
In waardigheid, sereen en liefdevol afscheid nemen
van onze naastbestaanden behoort tot de meest humane opdrachten.
Onze professionele benadering, discretie en stijl zullen u
helpen de pijn en verdriet van het afscheid enigszins te milderen.
 

Recentste belangrijkste maatregelen voor begrafenissen: 

  • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020 en er is GEEN overgangsmaatregel.
  • het toegelaten aantal aanwezigheden op uitvaartdiensten is beperkt tot maximaal 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld (excl voorganger, crematoriummedewerkers, gemeentepersoneel en uitvaartpersoneel. Personeel wel tot een minimum beperken.)
  • Mondmaskers, handhygiëne en afstandsregels respecteren.
  • Vervoer: familie en intimi wordt aangeraden om hun eigen privé-vervoer te gebruiken om zich naar en van de locatie te verplaatsen en om contact te vermijden met mensen die niet tot hun eigen gezin behoren.
  • Fysieke begroeting is verboden - een hoofdknik of het leggen van je hand op je hart als teken van respect en medeleven.
  • Hygiëne: De aanwezigen moeten zich bewust zijn van een goede hoestetiquette, ...
  • Personen die symptomatisch zijn, verlaten de dienst.   
  • Mensen worden aangeraden om hun medeleven te betuigen via sociale media en online websites of via een kaartje of brief.
  • ELKE terugkeer van de overledene naar huis is VERBODEN. Geen thuiswake, thuisbewaring van het lichaam is toegestaan. Alle overledenen, zelfs niet-covid, moeten naar het uitvaartcentrum worden overgebracht.
  • Families worden bij voorkeur op afspraak ontvangen, met vermelding van het beperkte aantal mensen dat u op kantoor kan huisvesten, met inachtneming van de regels inzake hygiëne en afstand. 
© 2021 - Uitvaartzorg Viaene - Vinckier