Tel. : 051/ 400 700

Links

Deze lijst met interessante links wordt constant aangevuld.
Wenst u uw link op onze pagina ? Contacteer ons !


Wij zijn aangesloten bij de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen.
Hier vindt u informatie terug over alle aspecten van de uitvaartverzorging, voorzorg,
zorg,  nazorg, verzekeringen, wilsbeschikking, fiscale en juridische hulp, familieberichten, …

www.uitvaartunie.vlaanderen.be


LIJKKISTEN : 
https://funebra.be
www.aninco.be


URNEN – ASBEWARINGSMOGELIJKHEDEN THUIS – GRAFMONUMENTEN :
www.westdecor.be
www.vanweldenbvba.be
www.atlantismemorials.nl
www.desaer.be
www.v-plex.be
www.procasting.nl


ASVERSTROOIING OP ZEE
www.franlis.be/afscheid-op-zee
 

GRAFMONUMENTEN EN ZERKEN :
www.steenhouwerijcraeymeersch.be


WILSBERKLARING / EUTHANASIE / LICHAAMSSCHENKING
www.Leif.be


CREMATORIA
www.crematoriumbrugge.be
www.crematoriumuitzicht.be
www.crematoriumwestlede.be


WERKGROEP VERDER :
www.werkgroepverder.be


UITVAARTMEDIA :
www.inmemoriam.be
 
UNIE VRIJZINNIGE VERENIGINGEN : 
www.uvv.be


TEKSTEN, MUZIEK, GEDICHTEN voor GRAFSTENEN, BIDPRENTJES, …. :
www.sterven.verzamelgids.nl
www.gedachten-gedichten.nl
© 2020 - Uitvaartzorg Viaene - Vinckier